Από ποια ηλικία μπορεί να χρησιμοποιείται το CB12?

Το CB12 μπορεί να χρησιμοποιείται από την ηλικία των 12 ετών. Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία.