Έχει βασιστεί η ανάπτυξη του CB12 boost σε δοκιμές σε ζώα?

Όχι, κανένα από τα συστατικά του CB12 boost δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα.