Επιτρέπεται η χρήση του CB12 boost κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ναι, η χρήση του CB12 boost επιτρέπεται οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στη συσκευασία.