Επιτρέπεται η χρήση του CB12 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης?

Ναι. Η χρήση του CB12 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ασφαλής.
Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται στη συσκευασία.