Γιατί το CB12 περιέχει διαφορετικές γλυκαντικές ύλες?

Κάθε γλυκαντική ουσία αντιστοιχεί σε διαφορετικό επίπεδο γλυκύτητας κατά τη διάρκεια της μάσησης. Η χρήση ενός μείγματος από διαφορετικές γλυκαντικές ύλες διασφαλίζει γλυκιά γεύση καθ’ όλη τη διάρκεια της μάσησης. Η ποσότητα και η επιλογή όλων των γλυκαντικών υλών που χρησιμοποιούνται είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεσπισμένα όρια.