Περιέχει φθόριο το CB12 boost

Ναι, κάθε μια τσίχλα περιέχει 0,26 mg φθοριούχου νατρίου. Δηλαδή 0,013%.