Περιέχει φθόριο το CB12?

Ναι. Το CB12 περιέχει φθοριούχο νάτριο σε ποσοστό 0,05%.