Περιέχει οινόπνευμα το CB12?

Ναι, το CB12 περιέχει οινόπνευμα σε ποσοστό 1,7%.