Περιέχει οινόπνευμα το CB12?

Ναι, Το CB12 με μέντα/μενθόλη περιέχει οινόπνευμα σε ποσοστό <1.2% & το CB12 mild με ήπια γεύση μέντας/μενθόλη περιέχει οινόπνευμα σε ποσοστό <1.8%