Ποια είναι η διάρκεια ζωής του CB12 boost?

Το CB12 boost έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες