Πόσο συχνά πρέπει να κάνω πλύσεις?

Δεν υπάρχουν περιορισμοί, αλλά εάν κάνετε στοματοπλύσεις το πρωί θα έχετε άριστη αναπνοή για 12 ώρες. Για 24ωρο αποτέλεσμα, κάντε στοματοπλύσεις πρωί και βράδυ.