Πού μπορώ να αγοράσω το CB12 boost?

Το CB12 διατίθεται στα φαρμακεία.